Styreleder og fungerende daglig leder, Ole Bjørdal, har trådt ut av styret og vi ønsker å takke ham for hans iherdige innsats for Kongsberg Golfbane gjennom mange år. Ole har vært en av grunnpilarene i golfbanen og har lagt ned utallige timer for at vi skal ha en bane vi er stolt av. De siste årene har Ole, i tillegg til å være styreleder, også fungert som daglig leder. Dette har Ole gjort uten noen form for kompensasjon.

Ole er også en av kun tre æresmedlemmer i Kongsberg Golfbane, noe som forteller litt om det arbeidet han har lagt ned. 

Tusen takk, Ole, og forhåpentligvis får du nå mer tid til å spille golf i stedet for å løse daglige problemer for banen. 

Vennlig hilsen Banestyret 
© Kongsberg Golfbane 2020