Vi vil jevnlig holde nybegynnerkurs for dem som ønsker å prøve dette fantastiske spillet. 
Oppmuntre familie og venner til å prøve!

Første kurs nå blir 26. og 27. mai under Stein Jensens sikre ledelse. 

Videre kurs blir annonsert. 

Alle påmeldinger må skje via nettsiden.
Trenger du hjelp med dette; ta kontakt med proshopen på telefon: 954 84 848  eller kom innom og snakk med oss. 

Mer informasjon finner du her

Det vil på hvert kurs bli utdelt et velkomstbrev fra klubben med informasjon om treninger, arrangementer etc.

http://www.vtg123.no/