Vi må ikke vente i 5-6 måneder med å slå et golfslag. Vi har et alternativ til å holde svingen vedlike, og kanskje forbedre oss. En golfsimulator er som navnet sier en simulator. Noen ganger ser det ut som vi oppnår et slag tilsvarende hva vi kan oppnå på gress, mens andre ganger forstår vi ikke helt hva som skjer. Uansett, vi kan svinge, registrere treffpunkt kølle/ball, og vi kan ha det litt gøy.

En av klubbens formål er å skape aktivitet, tiltrekke og engasjere nye medlemmer. I denne ånd ønsker vi å videreføre fra i våres en enkel turneringsform på simulatoren som gir litt golftrening, golfglede og skaper aktivitet i klubbhuset.

La oss lage turnering gjennom vinteren – omtrent som herre- og damedagene – uke for uke!

Detaljert reglement og hva den enkelte skal gjøre slås opp ved simulatoren, men i korthet legger vi opp til følgende:

Turneringsform

 • Hver enkelt konkurranse går over en uke:
  • Konkurransen starter mandag morgen, og slutter søndag kveld.
  • Spill hvilken dag som helst den uka, men sørg for å registrere deg på eget ark som ligger på bordet ved simulatoren.
  • Det spilles individuellt slagspill m/hcp, se egen veiledning.
  • Pga begrenset simulatortid er turneringene kun tilgjengelig for klubbens medlemmer
  • Resultatetene pr. uke bekjentgjøres ved oppslag ved simulatoren –  På klubbens Facebook  –  På klubbens web-side.
  • Premieringen skjer etter en på forhånd definert tabell, og utbetales 100 % av startkontingentene pr. klasse.
  • Premieresultatene akkumuleres opp i en Order-Of-Merit (OOM) klasse
  • De akkumulerte resultatene fra OOM utbetales som gavesjekker fra Proshop’en ved avsluttet simulatorsesong våren 2020.
 • Klasser:
  • Klasse A for damer med 3/4-handicap under
  • Klasse B for herrer med 3/4-handicap under 36
  • Klasse C for herrer og damer felles med 100% handicap over 36.

 

HVER ENKELT DELTAKER GJØRE FØLGENDE :

 • Book tid på simulatoren – som vanlig med 1 time pr. spiller – m/min. 1 medspiller.
 • Betal hver enkelt time på simulatoren for det tidsrom man spiller, og skriv deg inn på eget skjema.
 • Skriv deg inn som turneringsdeltaker på eget skjema ved simulatoren.
 • Deltakelse i Simulatorturnering koster 50,- for en ukes deltakelse.
 • Se – studer – følg anvisning fra oppslag ved simulatoren

OBS! Turneringssystemet er basert på den enkeltes tillit!

Første turnering starter i uke 46 i 2019 – “bli med da vel”!!!
© Kongsberg Golfbane 2020