Styret har bestemt at vi kjøper inn to nye Trackman Flexcage simulatorer. Disse skal stå i restauranten og vi bli satt opp om høsten og tatt ned igjen om våren. De vil komme på plass rett etter sesongslutt høsten 2022. 

Gjermund Buen

 
© Kongsberg Golfbane 2022