Det er mye aktivitet i klubben! -Kongsberg Golfklubb trenger flere frivillige trenere!

Trener 1 er første nivå i trenerløypa. Fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben. • NGF inviterer til Trener 1 og for å nå mange klubbers mål om en enda bedre ivaretakelse for å beholde flere spillere i klubbene, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer. • I fremtidens golfklubb arbeider profesjonelle og frivillige hånd i hånd og ivaretakelse står sterkt i fokus! • Trener 1 skal kunne legge til rette aktivitet for barn, ungdom og nybegynnere i samarbeid med trenerteam og hovedtrener.

Målgruppe: Personer med interesse for tilrettelegging av aktivitet for barn, unge og nybegynnere. • Mål: Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet og hovedtreneren i klubben. • Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes behov. • Utvikle utøverens fysiske, psykiske og sosiale egenskaper • Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. • Trener for: Nybegynnere generelt, ekstra fokus på barn og ungdom. • Eksempel på aktivitet: Barn og golf • Bistå hovedtrener (PGA pro) med nybegynneropplæring • Bistå klubbtrening for høy hcp’ere • Bidra på VTG kurs • Fadderrunder etc.

Trener 1 2023  NGF skal arrangere «Trener 1» kurs på 6 kurssteder i 2023 • Gjennomføringsplanen finner du her.

• Kongsberg golfklubb har som mål å sende flere medlemmer på Trener 1 kurs og dekker kursavgift for alle deltagere (kost og losji dekkes av den enkelt deltaker.) • For nærmere info, ta kontakt med Pasi Lötjönen, PGA Pro, tlf. 900 68 178, eller send «søknad» til pro@kongsberg-golfbane.no • Søknadsfrist 8. mars 2023• Norges Golfforbund – Trener 1 2023
© Kongsberg Golfbane 2023