Solen skinner, i hvertfall enkelte dager, her i området og det nærmer seg ferie for mange. Alle treninger holder på ut uke 26, altså til og med 30. juni. 

Oppstart etter ferien blir 7. august (uke 32).
Faddergolf starter opp igjen mandag 7. august (uke 32). 

Første klubbkveld etter ferien er 4. august. Det blir spill på banen denne gangen med texas scamble, med regelrebus på hvert hull. Både score og oppgaver gir poeng. Fra og med onsdag 28.6. vil det henge en påmeldingsliste i foajeen. Vi ønsker at de som ønsker å delta skriver seg på listen slik at vi kan forberede en del av lagene før kvelden kommer.