Våren er her og vi minner om at vi har samarbeid med Vestfold, Grenland og Norsjø.

Priser:

Vestfold kr 300,- (juniorer spiller gratis)
Grenland kr 250,-
Norsjø kr 300,-

Vi anbefaler alle å benytte dette gode tilbudet. Det er så hyggelige baner.
© Kongsberg Golfbane 2022