Denne høsten har elever på Kongsberg videregående skole hatt undervisning i golf på timeplanen. 16 elever, med lærer Morten Karlsen i spissen har hatt i underkant 30 undervisning i kurset veien til golf.

En rekke av Kongsberg golfklubbs medlemmer har deltatt som instruktører, med Morten Lia, Bjørn Nygård, Frits Øyen som de fremste bidragsyterne. Organisering og koordinering av opplegg har Jan Erik Auen stått for.

Søndag 22.9 var elevene samlet for å spille golf på hovedbanen i praktfullt høstvær. Elevene viste god fremgang gjennom kurset, og en elev uttalte at “timene på golfbanen” føltes som “en fritime” i en ellers så hektisk skolehverdag.  Lærer Morten Karlsen uttrykte et sterkt ønske at samarbeidet mellom Kongsberg vgs og Kongsberg golfklubb skulle videreføres neste skoleår.
© Kongsberg Golfbane 2020