På begynnelsen av året besluttet styret i Kongsberg golfklubb å gå til anskaffelse av Golfforbundets spørreundersøkelse, golfspilleren i sentrum, for medlemmer og gjestespillere. 

To tredje deler av undersøkelsene er så langt sendt ut til våre medlemmer, og 176 medlemmer har svart. Spørreskjema til gjestespillerene blir tilsendt på mail forløpende, og her er det så langt 192 som har gitt oss tilbakemelding. 

Dataene fra golfspilleren i sentrum har uendelig muligheter for å se hva det menes, basert på kjønn, alder og hcp. I skjema nedenfor viser vi de viktigste punktene med kommentarer.

Styret i golfklubben har allerede begynt å jobbe med dataene vi har fått ut i fra undersøkelsen og kommer til å bruke dette aktivt fremover. I sesongen 2018 vil det komme en ny undersøkelse slik at vi hele tiden kan få tilbakemelding fra våre medlemmer og gjestespillere på hva de er fornøyd med og hva vi kan forbedre oss på. 

Punktene/spørsmålene som ikke går direkte på klubben blir gitt videre til de som trenger infoen.