Norges Golfforbund og Kreftforeningen har siden 2008 samarbeidet om turneringen Pink Cup. Samarbeid gir inntektene fra turneringen og andre aktiviteter, øremerket brystkreftsaken.

Elektronisk innsamling kan gjøre her:
Link

Vi spiller scramble lag bestående av to spillere:
Hvert lag blir tildelt 25% av fullt spillehandicap.
Eks: Spiller 1 har 17 tildelte slag og spiller 2 har 27 tildelte slag. Tilsammen 44 slag. 25% av dette gir 11 slag.
Golfbox holder orden på dette, så under runden trenger du kun tenke på å registrere antall slag dere bruker på runden. Golfbox ordner resten.

I år er det tolvte gang Pink Cup arrangeres til støtte for brystkreftsaken. I løpet av årene norske golfklubber har arrangert Pink Cup, er det samlet inn mer enn 10 millioner kroner til kreftsaken. Bli med på turneringen i år og ta Pink Cup til nye høyder!

I Pink Cup er det klubbens innsamling til saken som kvalifiserer til finaleplass. Innsamlet beløp kommer både fra startkontingenten og fra alle de andre aktivitetene klubben setter i gang.

 

Her er det bare fantasien som setter grenser og givergleden er stor. Formålet med Pink Cup er først og fremst å samle inn penger til brystkreftsaken. Et annet viktig formål med turneringen er å skape positivt engasjement og aktivitet i de enkelte klubbene. Mange mennesker er på en eller annen måte berørt av kreft, enten som pasient, pårørende, venn eller kollega. Pink Cup er en fin anledning til å vise både engasjement og omtanke for de mange som rammes.

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen blant kvinner og rammet 3589 kvinner i 2017. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere.

Ifølge Kreftregisteret lever 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. I 2017 døde 623 kvinner i Norge av brystkreft.

Landsfinalen avholdes søndag 8.september på Atlungstad GK.

For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, inviteres ti lag etter følgende prinsipp:
 – Fem klubber inviteres basert på total innsamlet sum.
 – Fem klubber inviteres basert på innsamlet sum, delt på antall medlemmer.
© Kongsberg Golfbane 2020