Litt info.

Intensiv og målrettet greenskjøtsel har gitt resultater. Dagvanning, ukentlig dressing, ekstra gjødsel, utlegging av mikroliv og en høy klippehøyde har vært viktige momenter for etableringen av sterke gressplanter. Hovedutfordringen har vært varmen og tørkefaren. Regner med at mange har blitt truffet av en vannstråle eller to, men gresset har elsket hver dråpe.

Overskyet, litt regn og sol er akkurat det været jeg ønsker meg nå som det er tid for å senke klippehøyden på greenene. I morgen blir ny klippehøyde 3,95mm.

Bunkere generelt har et ekstremt behov for sand. Vi har hele tiden sand på lager og det blir kjørt ut når det er praktisk mulig.

Har hatt inntrykk av at mange har fryktet «skrekkens tjern» på hull 14 og ser nok fram til en etablert gressflate på vannets venstre side. Området har ligget brakk til nå for at massene skal sette seg. Vi har begynt å harve og slodde, men dette må gjøres i flere omganger på grunn ustabile grunnforhold.

Fontenen på hull 14 skal være på plass før helgen.