Hvordan kan vi bli bedre?

Vi vil vite hva dere som er medlemmer mener. Derfor starter vi en systematisk innsamling av synspunkter fra dere, med utgangspunkt i medlemslisten i Golfbox.

Dere vil få e-mail med invitasjon til å svare på noen spørsmål (det tar ca 15 minutter). En tredjedel vil få spørsmålene i juni, en tredjedel i juli og resten i september. Gjestespillere vil også bli spurt.

Dette er selvsagt frivillig, men dette er en fin anledning til påvirke forbedringsarbeidet til klubben og banen.

Resultaten (trender og statistikk) vil bli vist på klubbens sider og diskutert på klubbkveldene.

For de som ønsker å lese mer, finner man mer info her