Når du melder deg inn i klubben har du en forpliktelse til å betale en årskontingent. I 2021 ligger kontingenten på kr 7500,-. Dette inkluderer fritt spill alle dager og medlemskap i Norges golfforbund.

Som medlem kan du booke starttider fire dager i forveien i golfbox, som er et bookingsystem alle klubber i Norge bruker. Tilgang til golfbox får du når du melder deg inn.

Her kommer prisene for 2021 :

Fullt medlemskap                                                 kr      7 500,-
Fritt spill

Halvt medlemskap                                                kr      3 750,-
Betaler halv greenfee ved spill

Studentmedlemskap m/studiebevis                  kr       3 750,-
Fulltidsstudent/vernepliktige, opp til 28 år
Fritt spill  

Familiemedlemskap                                              kr    15 000,-
Inkluderer 2 voksne + barn opp til 19 år
Fritt spill

Junior opp til og med 12 år                                  kr         100,-
Fritt spill

Junior fra 13 til 19 år                                             kr      2 000,-
Fritt spill

Passivt medlem                                                      kr         875,-
Støttemedlem uten rettigheter

Passivt medlem                                                      kr      2 000,-

Som passivt medlem har du rett til lokalt spill, men betaler da full
greenfee.

Studentmedlemmer – forutsatt allerede godkjent VTG-kurs 

For studenter har vi følgende sesongtilbud med fritt spill:
Vårsesong. Fra sesongstart frem til 15. juni            kr 1 900,-
Sommersesong. Fra 1. juni frem til 15. august        kr 1 850,-
Høstsesong. Fra 15. august til sesongslutt              kr 1 900,-

I tillegg tilbyr vi en måned fra valgfri dato (kun en per sesong) kr 1 100,-

 Nye medlemmer opp til fylte 35 år – ikke student – allerede godkjent VTG-kurs
Opp til fylte 35 år med fritt spill i perioden 
*Tidsbegrenset – en måned fra valgfri dato (kun en per sesong)       kr   1 200,- 
*Tidsbegrenset to måneder fra valgfri dato (kun en per sesong)      kr    2 500,-
*Man kan kun velge en av de to tidsbegrensende pr sesong

Melder du deg på et av våre VTG-kurs, får du automatisk et pakketilbud på medlemskap.

Endringer av medlemskategori eller utmelding  meldes inn  til el-e@online.no senest 31.12. for å gjelde for kommende år.

Dersom du ønsker å melde deg inn i klubben, print ut innmeldingsskjemaet under og lever det i proshopen eller sendes til el-e@online.no. Trenger du hjelp til å fylle ut kan proshopen bistå deg. Vedlegg


  Innmeldingsskjema 2021© Kongsberg Golfbane 2022