Når du melder deg inn i klubben har du en forpliktelse til å betale en årskontingent. I 2022 ligger kontingenten på kr 7500,-. Dette inkluderer fritt spill alle dager og medlemskap i Norges golfforbund.

Som medlem kan du booke starttider fire dager i forveien i golfbox, som er et bookingsystem alle klubber i Norge bruker. Tilgang til golfbox får du når du melder deg inn.

Her kommer prisene for 2022 :

 

Fullt medlemskap
Fritt spill

kr      7 500,-

Halvt medlemskap  
Betaler halv greenfee ved spill

kr      3 750,-
Studentmedlemskap m/studiebevis 
Fulltidsstudent/vernepliktige, opp til 28 år
Fritt spill  

kr      3 750,-
Familiemedlemskap  
Inkluderer 2 voksne + 2 barn opp til og med 19 år
Fritt spill

kr      15 000,-
Junior opp til og med 12 år 
Fritt spill

kr      100,-
Junior fra 13 til 19 år  
Fritt spill

kr      2 000,-
Ungdom fra 20 til 25 år  
Fritt spill

kr      3 750,-
Ung voksen fra 26 år tom 30 år
Fritt spill

kr      4 900,-
Ung voksen fra 31 år tom 35 år
Fritt spill

kr      5 500,-
Passivt medlem  
Støttemedlem uten rettigheter

kr      875,-
Passivt medlem m/lokal spillerett
Full greenfee ved spill

kr      2 000,-

 

Studentmedlemmer – forutsatt allerede godkjent VTG-kurs 

For studenter har vi følgende sesongtilbud med fritt spill:
Vårsesong. Fra sesongstart frem til 15. juni            kr 1 900,-
Sommersesong. Fra 1. juni frem til 15. august        kr 1 850,-
Høstsesong. Fra 15. august til sesongslutt              kr 1 900,-

I tillegg tilbyr vi en måned fra valgfri dato (kun en per sesong) kr 1 100,-

 Nye medlemmer opp til fylte 35 år – ikke student – allerede godkjent VTG-kurs
Opp til fylte 35 år med fritt spill i perioden 
*Tidsbegrenset – en måned fra valgfri dato (kun en per sesong)       kr   1 200,- 
*Tidsbegrenset to måneder fra valgfri dato (kun en per sesong)      kr    2 500,-
*Man kan kun velge en av de to tidsbegrensende pr sesong

Melder du deg på et av våre VTG-kurs, får du automatisk et pakketilbud på medlemskap.

Endringer av medlemskategori eller utmelding  meldes inn  til el-e@online.no senest 31.12. for å gjelde for kommende år.

Dersom du ønsker å melde deg inn i klubben, fyll ut skjemaet under, ta deretter bilde eller scann. Sendes til el-e@online.no. Vedlegg


  Innmeldingsskjema-2022-1© Kongsberg Golfbane 2023