Vi ser fremover! Våren kommer helt sikkert og nå er datoene for årets VTG-kurs klare.
 
Gå inn her og les mer om kurset, samt hvilke datoer som er satt av. 

Spre budskapet til alle du vet har lurt på om de skal prøve seg. 
© Kongsberg Golfbane 2021