Vakkert i dag og perfekt spillevær. 
© Kongsberg Golfbane 2022