Siden er under oppdatering. 

 
Formann: Stephen Kulleseid               

 

   

Kasserer: Kristen Odden

 

              

Styremedlem: Fredy Syvertsen        

Nestleder: Inger-Lise Solberg,  tlf. 408 71 948
Styremedlem:  Gjermund Buen tlf. 928 26 004, (Banens representant og observatør,)
Styremedlem: Thomas Zetterqvist:  tlf. 452 72 283

Varamedlem:  Per Gunnar Kristoffersen (leder turneringskomiteen)
Varamedlem: Roy Arne Klevstad

 

Web-ansvarlig: Silje Eikre, tlf. 467 97 703

Spørsmål til styret generelt kan sendes på klubben@kongsberg-golfbane.no

Valgkomiteen:

Jon Løver
Øystein Berg
Rune Kallhovd

 

Æresmedlemmer

Oddvar Rønnestad

Ole Bjørdal

Svein FjeldheimVedlegg


  Årsberetning 2017
  Årsberetning 2016
  Årsberetning 2015
  Årsberetning 2014
  Årsberetning 2013
  Lov for Kongsberg Golfklubb