Konstituert leder: Inger Lise Solberg, tlf. 408 71 948

Kasserer: Kristen Odden , tlf. 920 60 075          

Styremedlem: Fredy Syvertsen        

Nestleder: Inger Lise Solberg, tlf. 408 71 948

Styremedlem:  Gjermund Buen tlf. 928 26 004 (Banens representant og observatør.)

Styremedlem: Thomas Zetterqvist:  tlf. 452 72 283

Varamedlem:  Per Gunnar Kristoffersen (Leder turneringskomiteen.)

Varamedlem: Roy Arne Klevstad

 

Web-ansvarlige: Silje Eikre, tlf. 467 97 703
 og Trude H. Rødberg, tlf. 934 00 771

Spørsmål til styret generelt kan sendes til: klubben@kongsberg-golfbane.no

Valgkomiteen:

Jon Løver
Øystein Berg
Rune Kallhovd

 

Æresmedlemmer

Oddvar Rønnestad

Ole Bjørdal

Svein FjeldheimVedlegg


  Årsberetning 2017
  Årsberetning 2016
  Årsberetning 2015
  Årsberetning 2014
  Årsberetning 2013
  Lov for Kongsberg Golfklubb