Hver onsdag samles herregruppen for å spille golf. Det er ikke nødvendig å melde seg på herredagen. Det er bare å finne noen å spille sammen med og bestille starttid i proshopen eller på nettet. Registrer runden med hcp-kortet, før scorekort med nr., navn, hcp og klasse. Signer dette etter runden og legg det i den blå postkassen ute på terrassen merket Herredag. Alle som ønsker å delta må betale kr 50,- og skrive seg opp på listen i proshopen.

Turneringene spilles etter turneringsbestemmelser og for øvrig ifølge golfreglene fra Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og lokale regler på scorekort. Dersom det oppstår uoverensstemmelser om regelfortolkning, meldes dette til turneringslederen som enten avgjør spørsmålet eller forelegger dette for klubbenes turneringskomité.

Kontaktperson: Gjermund Buen  tlf 928 26 004
© Kongsberg Golfbane 2023