Etter «Veien til golf»- kurset kan du delta på fadderrunder og trening.

Du kan gå på banen sammen med en fadder hver mandag kl 18.00. Vi blir delt opp i grupper/flighter på to eller tre nybegynnere i tillegg til minst en fadder, og går da enten 4, 6 eller 9 hull. 

Fadderen gir tips om hvordan vi spiller på banen og om hvordan vi kan bli bedre i golf. Dette er et spill der vi fortsetter å lære etter kurset, og alle skal få svar på de spørsmålene som dukker opp når vi begynner å spille på banen. Der havner vi ofte i situasjoner hvor vi kan være usikker på hvilke muligheter vi har og hvilke regler som gjelder. Fadderen vil kunne bistå med hjelp på alle måter. Utenom å slå slagene for deg. 😉

For detaljer om annen trening, se egen side om protimer og treningstilbud.

Kontaktperson:
Hege Henrikø Eriksen, tlf. 936 58 895

 

 

 
© Kongsberg Golfbane 2023