Hull nr 5 gjennomgår store forandringer. Vi åpnet deler av innspillsområdet. Det som fortsatt er gjerdet inn er gressfrøet blitt i sandmasser og etableringen går derfor seinere, men slutt resultatet blir bedre.

Vi ber imidlertid både gjestespiller, og ikke minst våre egne medlemmer, om å ta hensyn til at det nå er et stort område med GUR der. Det er IKKE lov å gå i GUR-området. Området er nysådd og må få lov å både spire og sette seg før vi tar det i bruk. 

Det er avmerket et droppeområde, der det også står en bøtte med baller som dere kan forsyne dere av dersom ballen har havnet i GUR-området. 

Vær så snill å respektere dette og ha en fin runde. 
© Kongsberg Golfbane 2020