Vi som sitter i herredagskomiteen har ikke villet rokke ved altfor mye på denne godt innarbeidede turneringen, men noen få endringer vil det bli i 2018. Disse endringene kommer fra innkommende forslag, og tilbakemeldinger som har kommet inn til oss i komiteen. Det har vært mange forslag og innspill; noen har blitt tatt til følge og andre ikke.

Endringene er som følger, utenom dette så spilles det golf som vanlig:

  1. A-klassen blir nå spilt som netto slag (tidligere har det vært brutto)
  2. B-klassen kan velge mellom utslag på 54 eller 60. Husk da å markere tydelig på scorekortet. Hvis dette ikke er på plass kan det medføre disk.
  3. Det vil bli opprettet en D-klasse for dem med hcp  36,1-54. De det gjelder spiller fra utslag 49.

 

En liten tilleggsopplysning sånn tidlig på sesongen, og det er at det vil være ballplassering på fairway og kortere gress inntil annet blir sagt.