Julen kom tidlig i år. Sparebank 1 Sørøst har gitt Kongsberg Golfbane kr 250 000,- i støtte fra sitt gavefond. Pengene skal gå til kjøp av en ny maskin, en Grader. 

Tusen takk for støtten. 
© Kongsberg Golfbane 2022