Det er spennende tider og det er en behersket optimisme som råder.
Mange av greenene ser helt flotte ut, mens noen trenger litt hjelp. 
Fairwayene er det fortsatt noe snø på, men i løpet av kommende uke vil vi nok kunne si mer om tilstanden.