Det er nå kun mulig å spille fotballgolf på 6-hullsbanen 

Ta kontakt med proshop dersom du ønsker å spille på 95 48 48 48.

Hva er fotballgolf? Det er et presisjons spill, der hver enkelt spiller skal sparke ballen i et hull på færrest mulige spark. En fotballgolfbane er tilsynelatende lik en golfbane og har som golfbaner flest 9 eller 18 hull. Det kan spilles som individuell- eller lagkonkurranse. Skotøy med knotter er ikke tillatt. Det anbefales å bruke joggesko. Oppførsel/etikette på banen følger de samme regler som for golf. 

Spilleregler:
1.   Det gis 1 (ett) poeng per spark i dette spillet.
2.   Den spiller/lag som har minst poeng når runden er ferdigspilt er vinner av runden.
3.   Ballen spilles ut fra fotball-tee og fra bakken. Disse er markert med hvite, runde utslagsmerker av en fotball. Ballen plasseres ved merket.
4.   Hullet du/dere skal spille til er markert med et hvit flagg på hvit stang med fotball-logo. 
5.   Det er kun tillatt å sparke ballen. Føring eller vipp av ballen er ikke tillatt. Det gir 2 poeng i straff.
6.   Uspillbar ball. Droppes på nærmeste spillbart område, 1 straffepoeng.
7.   Ball på golfgreen SKAL plukkes opp og droppes utenfor green, men ikke nærmere hullet. Det gir ingen straffepoeng.
8.   Ballen kan markeres og tas opp dersom den er i veien for medspillers ball-linje. Ballen plasseres samme plass etter at medspiller har sparket sin ball. Det gir ingen poeng i straff.
9.   Blir en ball truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.
10. Den med færrest poeng på hullet slår først ut (har honnøren) på neste hull.
11. Flagget kan stå i eller tas ut ved putting. Det er valgfritt.

 

Mest brukte ord på golfbanen Tilsvarende begrep for fotballgolf
Green: Området som er kortklippet rundt golfflagget Green: Området hvor fotballgolf-flagget er plassert
Tee: Utslagssted for golf. Markert med banelengde, runde skilt Tee: Utsparksted for fotballgolf med med rundes kilt med bilde av fotball.
Dropp: Plukker opp ballen, slipper den ned fra knehøyde Dropp: Som for golf
Vannhinder: Områder mede vann med røde staker Vannhinder: Som for golf
Putting: Spille ballen i hullet på green. Putting. Området rundt og før hullet med fotballgolfflagg. Sparke ballen i hullet.
Honnør: Person som skal spille først ut fra neste tee. Honnør: Som for golf
Marshall: Ordensvern på banen. Marshall: Som for golf

Fotballgolf og golf spilles på samme bane (6-hullsbanen). Du har derfor plikt til å følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du ferdes på banen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Kongsberg Golfbane 2023