Lokale regler: 

 1. Gruslagte og flislagte veier er å betrakte som uflyttbare hindringer. Regel 16-1.
 2. Ball som treffer luftledning under spill på hull 13 eller 15, skal spilles om ved at ny ball settes i spill uten straff. Hvis ballen ikke umiddelbart er tilgjengelig, kan den erstattes med ny ball.

 3. Gjerder på banen betegnes som «out of bounds».

 4. I tilfelle ball eller spillerens oppstilling påvirkes av utstyr fra fotballgolf gis fritak etter regel 16-1.

Banemarkering:

 • Utenfor banen: HVITE
 • staker/merker, samt gjerder.

 • Grunn Under Reparasjon GUR: BLÅ staker.

 • GUR med spilleforbud: BLÅ staker med HVIT topp.

 • Straffeområder er merket med RØDE staker eller røde merker i grunnen.

 • Angitte lengder for hvert hull er til senter green fra senter utslagsområde.

 • Alle avstandsmål/distansemerker på banen er til forkant green.

 • Distansemerker er nedfelt i senter av fairway:
  – HVITE 200m
  – GULE 150m,
  – RØDE 100m.
  I tillegg finnes distansemerking på sprinkel- hoder.
© Kongsberg Golfbane 2023