1. Utstyr for avstandsmåling: For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Bruk av annet utstyr som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill straffes etter regel 14-3 med diskvalifikasjon.
  1. Steiner i bunkeren er flyttbare hindringer. Regel 24-1.
  1. Gruslagte og flislagte veier er å betrakte som uflyttbare hindringer. Regel 24-2.
  1. Faste sprinkelhoder. Alle faste sprinkelhoder er uflyttbare hindringer. Fritak ved påvirkning fra disse kan tas etter regel 24-2. Ballen kan rengjøres når den løftes.
  1. Ball som treffer luftledning under spill på hull 13 eller 15, må spilles om ved at ny ball settes i spill uten straff etter regel 20-5. Hvis ballen ikke umiddelbart er tilgjengelig kan den erstattes med ny ball.
  1. Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2 utvides til å gjelde hele spillefeltet.
  2. Gjerder på banen betegnes som ”out of bounds”.
  3. Beplantet område hull 7 og 12. Når ballen ligger i beplantet område(GUR med spilleforbud) på hull 7 og 12, skal spilleren ta fritak ved å droppe en ball i nærmeste droppesone.

Banemarkering:

– Utenfor banen: HVITE staker/merker, samt gjerder.
– Grunn under reparasjon GUR: BLÅ staker.
– GUR med spilleforbud: BLÅ staker( med HVIT topp.) 
– Vannhinder: GULE staker/merker.
– Sidevannshinder: Røde staker/merker.
– Alle avstandsmål/distansemerker på banen er til forkant green.
– Distansemerker nedfelt i fairway:
            Gule à 150m, RØDE à 100m. I tillegg finnes distansemerking på
            sprinkelhoder og plantet tre/busk for 150-meters markering.