Banekomiteen består av: 

  • Kai Andersen, leder
  • Stein Jensen
  • Frits Øyen
  • Widar Hvamb
  • Bjørn Erik Dalshagen, greenkeeper


Vedlegg


  Banekomite Instruks -11.09.2018
  Nytt fra Banekomiteen 2018-1© Kongsberg Golfbane 2021