Klubbens årsmøte avholdes den 29 mars 2022 kl 17.30 på Grand hotell. Banens møte følger kl. 1930. 

Klubbens saksliste og dokumenter:

Sakspapirer Årsmøte 2021_Samlet versjon

Banens saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
Sak 6: Årsberetning og regnskap
Sak 7: Budsjett for inneværende år til orientering
Sak 8: Innkomne saker
Sak 8.1: Mandat til styret for i samarbeid med klubbstyret å se på muligheten for en sammenslåing av klubb og bane
Sak 9: Valg av styreleder
Sak 10: Valg av styre
Sak 11: Valg av valgstyre

Med vennlig hilsen
Styret i Kongsberg Golfbane
© Kongsberg Golfbane 2022