Det blir holdt årsmøte for både Klubb og Bane den 29. mars og møtene blir holdt på Grand Hotell,
Først ute er Klubben kl 17.30.

Det er satt av 1,5 time til hvert årsmøte.

Med vennlig hilsen
Gjermund Buen
daglig leder
© Kongsberg Golfbane 2022