Årsmøte 2021 i Kongsberg Golfbane SA

Det innkalles til årsmøte i Kongsberg Golfbane SA
tirsdag 23. mars 2021, kl. 18.00 i klubbhuset på banen.
Pga. Coronapandemien, med tilhørende restriksjoner, vil dette
bli et lukket møte med kun styrets medlemmene til stede.

Saker til behandling iflg. vedtektene. Forslag til andre saker
som ønskes behandlet må være styret i hende innen 9. mars 2021.

Dokumenter til årsmøtet sendes medlemmene innen 9. mars 2021.

Som medlem kan du gi ett av styremedlemmene fullmakt til å
stemme på dine vegne.

Styret består i dag av:

Hans Petter Sollid, styreformann
Fredrik Neumann, nestformann
Erik Syrstad, styremedlem
Jorunn Rabben Gjerde, styremedlem
Terje Solstrand, styremedlem

Forslag til andre saker og ev. fullmakt kan sendes på email til:

kontor@kongsberg-golfbane.no

 

 

For Kongsberg Golfbane
Gjermund Buen
daglig leder

 

 
© Kongsberg Golfbane 2021