Årsmøte avholdes torsdag 5. mars 2020 kl 19.00 i klubbhuset, Kongsberg Golfbane. Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker til behandling må være styret i hende innen 20. februar. Sendes på e-post til klubbens adresse: klubben@kongsberg-golfbane.no

Årsmøtedokumenter vi bli sendt klubbens medlemmer på e-post senest 27. februar 2020.

 

 
© Kongsberg Golfbane 2020