Styret i Kongsberg Golfklubb har vedtatt at årsmøte 2020, del 2 skal avlyses og utsettes med bakgrunn i de nylig kommuniserte smitteverntiltak som nå innføres.
Årsmøte 2020, del 2 vil bli gjennomført på et senere tidspunkt når smittesituasjonen tillater dette.

 

 
© Kongsberg Golfbane 2022