Styret i Kongsberg Golfbane har vedtatt at årsmøtet 2020, del 2 må avlyses og utsettes med bakgrunn i de nylig kommuniserte smitteverntiltak som nå innføres. Årsmøtet 2020, del 2 vil bli gjennomført på et senere tidspunkt når smittesituasjonen tillater det.

Spørsmål kan ev. rettes til styret ved styreleder.

Mvh. for Kongsberg Golfklubb
Marius Nielsen
styreleder
© Kongsberg Golfbane 2022