Det kalles herved inn til årsmøte i Kongsberg Golfbane SA torsdag 28. mars 2019 kl. 18.00 i klubbhuset på banen. Saker til behandling iflg. vedtektene.

Forslag til andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen fredag 21. februar 2019.