Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021, kun med styre til stedet. 
Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker til behandling må være styret i hende innen 3. mars.
Sendes på e-post til klubbens adresse klubben@kongsberg-golfbane.no

Årsmøtedokumenter ligger vedlagt

 Vedlegg


  V0 KGB årsmøtet 2021 Saksliste
  V1 KGK årsberetning
  V2 Kongsberg Golfklubb Økonomiberetning 2020
  V4 Budsjettforslag 2021
  V5 Valgkomiteens innstilling 2021
  V6 Innspill til arsmotet Tor e Steinar Kristoffersen
  V7 Ettergivelse av lån til Kongsberg Golbane
  Årsmøte KGK 2021
  © Kongsberg Golfbane 2021