Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021 kl. 18.00 i klubbhuset (med forbehold), Kongsberg Golfbane.
Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker til behandling må være styret i hende innen 3. mars.
Sendes på e-post til klubbens adresse klubben@kongsberg-golfbane.no

Årsmøtedokumenter vil bli sendt ut på epost til medlemmene senest 10. mars 2021

 
© Kongsberg Golfbane 2021